ELi kestliku ja ringse tekstiili strateegia: lootuskiir moetööstuse tulevikule?

EU's Strategy for Sustainable and Circular Textile

Oh, lõpuks ometi! Ilm on soe ja tuul on täpselt nii jahe, kui see olema peab! Võib vist öelda, et tõeline suvi on saabunud! Kuid see tähendab ka hooajaliste allahindluste algust. Mis ausalt öeldes pole ei midagi vähemat kui tahtlik katse niigi tohutut kiirmoe tarbimist veelgi suurendada.

Seetõttu arvame, et on viimane aeg heita pilk tekstiilitööstuse tulevikule läbi Euroopa Liidu kestliku ja ringse tekstiili strateegia. Tegu on strateegiadokumendiga, mida Euroopa Komisjon esitles 2022. aasta märtsis.

Oled ilmselt juba kuulnud Euroopa rohelise kokkuleppe elluviimisest?
Või energiasektori tulevikust?

Aga kas teadsid, et just tekstiili tarbimine on ELi neljas suurim negatiivne mõju keskkonnale ja kliimamuutustele? Ning vee ja maakasutuse seisukohalt on olukord veelgi halvem? Jah, seal on tekstiilitööstus 3. kohal.

Alates 1996. aastast on ELis ühe inimese kohta ostetud riiete kogus pärast järsku hinnalangust kasvanud 40%. See omakorda on vähendanud rõivaste kasutusiga. Eurooplased kasutavad igal aastal ligi 26 kilo tekstiili ja viskavad ära umbes 11 kilo, millest 87% põletatakse või ladestatakse prügilatesse.

See on karm reaalsus. Reaalsus, milles me elame. Ja on aeg tegutseda.

Uus strateegia

Kuigi sellel on omad puudused, tervitame ELi uut strateegiat ja usume, et see on hea algus edasisel teel. Niisiis, vaatame lähemalt strateegia kõige silmapaistvamaid punkte ja meetmeid:

  • Uued disaininõuded tekstiilidele Kestlike toodete ökodisaini määruse raames, millega kehtestatakse kohustuslikud miinimumnõuded ringlussevõetud kiudude tekstiilidesse lisamiseks, muutes need kauem kestvaks, kergemini parandatavaks ja ringlussevõetavaks. Kavandatava määruse kohaselt muutuvad jätkusuutlikud tekstiiltooted ELis normiks.
  • Selgem teave tekstiiltoodete kohta ja digitaalne tootepass, mis põhineb ringluse ja muude oluliste keskkonnaaspektidega seotud kohustuslikel teabenõuetel.
  • Rangem kontroll rohepesu üle koos rangemate eeskirjadega tarbijate kaitsmiseks - üldised keskkonnaväited, nagu „roheline“, „keskkonnahoidlik“ või „keskkonnale kasulik“, on lubatud vaid siis, kui neid toetavad tunnustatud keskkonnategevuse tipptasemel saavutused. 
  • Meetmed, mis käsitlevad mikroplasti tahtmatut eraldumist tekstiilist.
  • Tootjavastutuse laiendamine ning tekstiilijäätmete korduvkasutuse ja ringlussevõtu edendamine, tagades samal ajal, et luuakse täiendavat väärtust. Vastutuse panemine tootjatele nende toodete tekitatud jäätmete eest on oluline, et lahutada tekstiilijäätmete teke sektori kasvust.
  • Komisjon kaalub ka seda, et esimese vajaliku sammuna nõutakse kodumajapidamistelt tekstiilijäätmete eraldi kogumist ning sarnaste jäätmete korduvkasutamiseks ettevalmistamist, mis suurendab korduvkasutamis eettevalmistamist, korduvkasutust ja parandamist ning vähendab jäätmehierarhias madalamal asuvate jäätmetöötlusliikide mahtu.

Kokkuvõtteks võib öelda, et üks suurimaid järeldusi on see, et EL kavatseb kiirmoebrändid vastutusele võtta. Rohepesu ei sallita ja surve suunatakse kaubamärkidele, et nad looksid kauakestvaid ja kvaliteetseid rõivaid. Samuti eelistatakse kõiki teenuseid, mis lisavad kvaliteeti. See hõlmab ringlussevõttu ja parandamist ning muidugi ka upcyclingut - st kõike, mis järgib ringluse põhimõtteid.

Need on otsused, mida oleme oodanud ja mis on kooskõlas meie tõekspidamistega. Oleme nende eest kaubamärgi loomisest peale seisnud ning ootame veelgi enamat. Saime teemaase ka oma väikese panuse anda, kui Reet külastas ELi Rohelise nädala raames Brüsselit. Kui oled teemast huvitatud, siis kuula kindlasti ka ringmajanduse paneeli "Designed to last: sustainable and connected products" salvestust, kus Reet oli üks panelistidest.


Sulle võib ka see meeldida